Bản thông tin Chương trình Tập huấn có Hướng dẫn

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

Bản thông tin Chương trình Tập huấn có Hướng dẫn

24 June 2022

View Document

[Cũng có sẵn bằng tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Anh, tiếng Khmertiếng Lào]

Chìa khóa đối với đô thị thông minh đáng sống là vấn đề quản trị dữ liệu. Phần lớn các thành phố hiện nay hàng ngày tạo ra một lượng vô cùng lớn dữ liệu từ các dịch vụ, hoạt động của đô thị; tuy nhiên dữ liệu này không được tối ưu hóa để có thể cung cấp thông tin cho việc quy hoạch đô thị cũng như cho quá trình ra quyết định. Mối quan tâm ngày càng lớn đối với vấn đề bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư cũng cản trở việc sử dụng các hệ thống kỹ thuật số và thu thập dữ liệu. Vậy chính quyền thành phố có thể làm gì để đảm bảo những thông tin rất quan trọng này không bị bỏ phí? Làm thể nào để cải thiện việc quản trị dữ liệu và để dữ liệu có thể đóng góp nâng cao chất lượng cuộc sống? Đây là một số câu hỏi sẽ được giải đáp trong Chương trình Tập huấn có Hướng dẫn (GLP) của Quỹ Tín thác Đô thị Thông minh Úc – ASEAN (AASCTF).

Chương trình Tập huấn có Hướng dẫn (GLP) sẽ tập trung vào vấn đề quản trị dữ liệu trong 03 phiên hội thảo trực tuyến, xen kẽ với hợp phần nghiên cứu sâu dành cho một số thành viên tham dự được chọn. Bản thông tin này giới thiệu các chủ đề và vấn đề trọng tâm của từng phiên hội thảo tập huấn, cũng như thời gian và kết cấu của Chương trình. Mục tiêu của Chương trình Tập huấn có Hướng dẫn (GLP) là mang lại trải nghiệm chia sẻ kiến thức tốt hơn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các thành phố đối với những vấn đề quản trị dữ liệu hết sức quan trọng này, và giới thiệu lộ trình ứng dụng trong thực tế cũng như sáng tạo.

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.