ໃບປິວກອງປະຊຸມວິຊາການ ຫົວຂໍ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍແນວທາງທຳມະຊາດຂອງກອງທຶນ AASCTF

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ໃບປິວກອງປະຊຸມວິຊາການ ຫົວຂໍ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍແນວທາງທຳມະຊາດຂອງກອງທຶນ AASCTF

24 June 2022

View Document

[ຍັງມີຢູ່ໃນພາສາອັງກິດ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຂະເໝນ, ແລະຫວຽດນາມ]
 
ບໍ່ຄືກັບໂຄງລ່າງສີເຖົ່າ, ວິທີແກ້ໄຂຕາມແນວທາງທໍາມະຊາດ (NbS) ແມ່ນນໍາໃຊ້ ຫຼື ຮຽນແບບສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນຕົວເມືອງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ສ້າງປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ແລະ / ຫຼືສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ກອງທຶນ AASCTF ມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການປະຕິບັດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົວເມືອງໂດຍແນວທາງທຳມະຊາດ (NbS) ຢູ່ນະຄອນ ໂດຍມີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດີຈີຕອລເຂົ້າຊ່ວຍໃນການບັນລຸປະໂຫຍດສູງສຸດ ເຊັ່ນການຜ່ອນຄາຍບັນຫານໍ້າຖ້ວມ, ບັນຫາຄວາມຮ້ອນໃນຕົວເມືອງ, ບັນຫາມູນຄ່າທີ່ດິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອພັດທະນານະຄອນສີຂຽວ, ນະຄອນໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງ.

 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.