ໃບປິວເຄືອຂ່າຍ AASCTF (ພາສາລາວ)

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ໃບປິວເຄືອຂ່າຍ AASCTF (ພາສາລາວ)

24 June 2021

View Document

English  |  Việt  |  ខ្មែរ (Khmer)

ກອງທຶນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເມືອງອັດສະລິຍະອາຊຽນ (AASCTF) ສະ ເໜີ ເສັ້ນທາງການຮ່ວມມືສໍາລັບຜູ້ວາງແຜນເມືອງຫຼືຜູ້ຈັດການທີ່ຮັບຜິດຊອບການບໍລິການສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງເພື່ອຊ່ວຍຮັບຮູ້ວາລະການເມືອງທີ່ສະຫຼາດຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າ. ໃບປິວນີ້ສະແດງຈຸດເຂົ້າສູ່ກິດຈະ ກຳ ເຄືອຂ່າຍພາຍໃຕ້ກອງທຶນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ພ້ອມທັງຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດໄວ້ ສຳ ລັບເມືອງທີ່ສົນໃຈ..

 

 

 

Geographical Focus: 
Australia
Subregional- Southeast Asia
Lao PDR
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.