ໃບປິວໂຄງການ AASCTF ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ໃບປິວໂຄງການ AASCTF ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

25 September 2023

View Document

[ໃບບິນຍັງມີຢູ່ໃນພາສາອັງກິດ]

ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທຳອິດຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕົວເມືອງໃຫ້ຍາວນານ, ຍືນຍົງ ໂດຍ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນາທຳທີ່ສ້າງຂື້ນທຳມະຊາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທີ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້. ໃບປິວສະບັບນີ້ ສະເໜີພາບລວມຂອງໂຄງການຍຸດທະສາດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ແລະ ເຊື່ອມສານ ຂອງກອງທຶນພັດທະນາ ນະຄອນອັດສະລິຍະ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ (AASCTF) ເຊິ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນອົງການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງໃນການກະກຽມຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸຄວາມພະຍາຍາມຂອງນະຄອນໃຫ້ເປັນນະຄອນມໍລະດົກທີ່ໜ້າຢູ່ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບທຸກຄົນ.

ກອງທຶນ AASCTF ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານພະແນກການຄ້າ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ເຊິງຄຸ້ມຄອງໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ແຣມໂບລ (Ramboll).

 

 

 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Lao PDR
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.