ເອກະສານແນະນຳ AASCTF (ພາສາລາວ)

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ເອກະສານແນະນຳ AASCTF (ພາສາລາວ)

28 June 2021

View Document

[ໃບບິນຍັງມີຢູ່ໃນພາສາອັງກິດ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກໍາປູເຈຍ, ແລະຫວຽດນາມ]

 

ເອກະສານສະບັບນີ້ໃຊ້ເປັນໃບປິວແນະນໍາສໍາລັບກອງທຶນຄວາມໄວ້ວາງໃຈເມືອງອັດສະລິຍະອາຊຽນ, ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ADB ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂດຍພະແນກການຕ່າງປະເທດແລະການຄ້າຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.

 

 

 

 

 
Geographical Focus: 
Australia
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.